29 okt. 2020 — Något verktyg som tmux, eller screen, är nödvändigt för att enkelt köra kommandon och REPL verktyg samtidigt som Vim är igång. Effekten är 

4450

angrygoats, 5b9e09894b, Explicit rather than implicit vim-scripts declaration Taylor Bockman, cdcdb739dc, Remove extra characters from command, 4 år sedan Get ctrl-p more comfortable, rebind tmux create window to the same keys as 

#setw -g window-status-format "#[fg=colour244,bg=colour234] #I #[fg=colour250 This tmux statusbar config was created by tmuxline.vim. # on Mon, 02 Jan 2017​. set -g status-bg "colour234". set -g message-command-fg "colour231". 27 juli 2020 — zathura/commands.c:53 #, c-format msgid "Could not update bookmark: "Use basename of the file in the window title" msgstr "Använd basnman för msgid "​Execute a command" msgstr "Exekvera ett kommando" #. like vim