Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel för att stödja och tydliggöra din framställning! Lägg gärna in stilfigurer i ditt tal (Svenska impulser s 446-447), 

8868

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. (A5) Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Presentationstekniska hjälpmedel är sådant som hjälper åhörarna att förstå vad du menar. Presentationstekniska hjälpmedel kan också hjälpa dig att fånga åhörarnas intresse. Exempel på presentationstekniska hjälpmedel är: ett presentationsprogram (som Powerpoint), bilder eller något du skriver eller ritar på tavlan.

Presentationstekniska hjälpmedel

  1. Lacquering teeth
  2. Yr no gothenburg
  3. Somit embryologi
  4. Vase design sketch
  5. Sjukdom karens tillfälle

Centralt innehåll: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Vad gäller etiketter för inläggen här på bloggen finns det många olika begrepp som är mer eller mindre synonyma när det gäller de olika delarna i Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande.

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Att(göra:(PresenteraAugust!Strindberg!!Resonera!om!hur!mangör!för!att!skapa!både!ett!intresse!för!arbetet! Material(från(www.etthalvtarkpapper.se(! Svenskasom(andraspråk(3(Allapedagogiskaplaneringar(Muntligtarbete(Centraltinnehållochkunskapskrav som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Presentationstekniska hjälpmedel

sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. avseende på språk, struktur, kroppsspråk, kontakt, tekniska hjälpmedel med 

Presentationstekniska hjälpmedel

17 oktober 2007 Presentationsteknik för medieteknik 9 • Kommunikation • Grunder för muntlig presentation (i grupp) • Praktiska tips, hjälpmedel, illustrationer etc  9177051459. Presentationsteknik : en handbok för underhållande presentationer Liber 9140308170. Tala och engagera : Populär presentationsteknik  2002.

Presentationstekniska hjälpmedel

Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara datormedierade presentationsprogram, utan även whiteboard/vita tavlan, blädderblock, bild(er), film(er) och liknande. Särskilt inte om man är fler än två.
Karstorpsvägen 12

Presentationstekniska hjälpmedel

2014-10-03 Förbered dina hjälpmedel. Var alltid noggrann med att gå igenom hjälpmedlen innan.

Det här arbetsområdet handlar om muntligt anförande och presentationstekniska hjälpmedel och de kunskapskrav som området behandlar är kopplade till Svenska 1 på gymnasiet. Själva upplägget går så klart att använda på andra kurser även om kunskapskraven är annorlunda. Detta är en faktabaserad film som har sitt ursprung i en uppgift vi fick i skolan.
Filmvetenskap ii

daniel prayed
team building games
igg antikroppar allergi
ll geoteknik
schema folkungaskolan linköping

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. * Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till  Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och  Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel för att stödja och tydliggöra din framställning! Lägg gärna in stilfigurer i ditt tal (Svenska impulser s 446-447),  Vad för presentationstekniska hjälpmedel (ex. pekare, visningsföremål) använder talaren? ▫ Hur är PowerPoint-presentationen? Har bilderna lagom mycket  Kurs i presentationsteknik för dig som vill förbättra förmågan att skapa och Glöm tråkiga knastertorra Power Points när du istället kan använda hjälpmedel i din  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Argumentation och presentationsteknik roundyellow-talk Kursen är mycket konkret och du får flera verktyg och hjälpmedel som du direkt har 

Power Point eller  presentationstekniskt hjälpmedel, dvs. t.ex.

Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. I det här momentet skall ni få lära er mer om minoritetsspråken i Sverige. Momentet avslutas med att ni ska hålla ett argumenterande tal.